zaterdag 11 januari 2014

Meten is weten...

De kerstvakantie is voorbij. Het nieuwe jaar is aangebroken en dat betekent voor ons team leesconsulenten binnen de Bibliotheek op School ook weer tijd voor nieuwe projecten! 

Met de Nationale Voorleesdagen vlak voor de deur staan we weer te popelen om de leukste prentenboeken van vorig jaar uit de kast te pakken en de klassen in te springen.

Maar voordat we starten met nieuwe projecten nemen we een kort maar belangrijk zijweggetje. Ieder jaar laten we de onze scholen meedoen met de Monitor van de Bibliotheek op School.
De monitor is bedoeld om de samenwerking tussen bibliotheek en school te optimaliseren, op basis van resultaatgegevens. Onderzocht wordt:

  • het leen- en leesgedrag van leerlingen
  • de leesmotivatie van leerlingen
  • het leesbevorderende gedrag van leerkrachten
Zowel de leesconsulent, als de leerkrachten, als de leerlingen (vanaf groep 4) vullen ieder een vragenlijst in. De leerkrachten worden via 5 vragen gevraagd naar wat zij doen om het lezen te bevorderen (boekenkring/boekbesprekingen/zelf voorlezen etc.). De kinderen krijgen 20 vragen. Bijvoorbeeld over hoe vaak zij lezen, of hun ouders nog wel eens voorlezen en hoe zij aan hun leesboeken komen. 
De leesconsulent koppelt de gegevens vervolgens weer aan daadwerkelijke uitleencijfers van de bibliotheek. Per klas wordt gekeken hoeveel boeken de leerlingen het afgelopen jaar geleend hebben.


Uiteindelijk worden alle gegevens verzameld en kunnen we de resultaten analyseren. Zowel binnen de school, als binnen onze eigen regio, als landelijk. Hierop volgend kunnen dan weer nieuwe doelen worden afgesproken. 
Uit ervaring blijkt dat alle partijen het erg interessant vinden om te zien hoe het leesgedrag op hun school is. Zeker ook als dit vergeleken wordt met de landelijke situatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten